สร้างรายได้จากการพนัน

การทำเงิน, เอาชนะใจตนเอง, ประยุกต์